Evästeasetukset

Käytämme sivustollamme evästeitä sisältöjen ja mainosten mukauttamiseksi, sivuston käyttötapojen analysoimiseksi sekä siksi, että sivusto toimisi oikein. Antamalla hyväksynnän hyväksyt evästeiden käytön.


Avioliitto ja avoliitto

Avioliitto ja avoliitto

Hoidamme avioliittoon ja avoliittoon sekä avioeroon ja avoeroon liittyviä asioita, kuten omaisuuden ositus ja erottelu.

Avioeron hakeminen

Puolisot voivat hakea avioeroa yksin tai yhdessä jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeudesta. Käräjäoikeus tekee avioerosta kirjallisen päätöksen kuuden kuukauden harkinta-ajan kuluttua. Jos puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta, voidaan avioero myöntää ilman harkinta-aikaa.

Omaisuuden ositus

Avioliiton päättyessä puolisot sopivat omaisuudestaan tekemällä omaisuuden osituksen. Osituksella tarkoitetaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamista. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja puolitetaan puolisoiden kesken sen jälkeen, kun puolisoiden velat on vähennetty. Tällöin muodostuvat avio-osat, jotka puolisot saavat osituksessa. Enemmän omistavan puolison on maksettava tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle, jotta tämä saa avio-osansa.

Omaisuuden erottelu

Jos puolisoilla ei ole avioehdon takia avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, puolisot tekevät osituksen sijaan omaisuuden erottelun. Omaisuuden erottelussa puolisoiden omaisuus erotetaan toisistaan, jolloin kumpikin saa itselleen kuuluvan omaisuutensa.

Sopimus omaisuuden osituksesta tai erottelusta

Puolisoiden kannattaa laatia omaisuuden osituksesta ja erottelusta kirjallinen sopimus, sillä näin voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia riitoja ja epäselvyyksiä.

Avioliiton päättyminen puolison kuolemaan

Avioliitto voi avioeron ohella päättyä myös puolison kuolemaan. Silloin omaisuuden osituksen tai erottelun osapuolia ovat leski ja kuolleen puolison perilliset, jotka sopivat omaisuuden osituksesta tai erottelusta.

Avoero

Avoliiton osapuolia ovat yhdessä asuvat pariskunnat, jotka eivät ole avioliitossa. Avoliiton päättyessä voidaan sopia omaisuuden erottelusta. Avopuolisolla ei pääsääntöisesti ole erotessa oikeutta saada toiselta puolisolta omaisuutta, mutta joissakin tilanteissa avopuoliso voi saada toiselta hyvitystä. Hyvitystä voi olla mahdollista saada esimerkiksi, jos avopuoliso on käyttänyt omia varojaan yhteisen talouden hyväksi. Puolisot voivat sopia hyvityksestä tai mikäli puolisot eivät pääse siitä yhteisymmärrykseen, pesänjakaja tai käräjäoikeus voi määrätä hyvityksen.

Pesänjakajan toimittama omaisuuden ositus ja erottelu

Mikäli osituksesta tai erottelusta ei saada sovittua, ositus tai erottelu voidaan toimittaa tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta. Toimimme tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana avio- ja avoerotilanteissa. Pesänjakajana toimimisen lisäksi toimimme myös avustajana pesänjakajan toimittamissa omaisuuden ositus- ja erottelutoimituksissa.

Avioehtosopimus

Toimistomme auttaa myös avioehtosopimuksen laadinnassa. Aviopuolisot voivat avioehtosopimuksella sopia, että toisella tai kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen tai sen osaan.

Lasten asiat erotilanteessa

Avio- ja avoliiton päättymiseen liittyy usein myös lasten asioiden järjestäminen. Toimistomme auttaa teitä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä asioissa.

Lue tästä lisää kysymyksistä, jotka liittyvät lasten asioiden järjestämiseen eron yhteydessä.

Yhteystiedot

Sini Vaittinen

Asianajaja | Oikeustieteen maisteri | Kasvatustieteiden maisteri

+358443623320

sini.vaittinen@advantum.fi

Venla Pääkkönen

Kim Hakala

Lakimies | Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja | Oikeustieteen maisteri

+358407362259

kim.hakala@advantum.fi

Ota yhteyttä:

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Viesti