Evästeasetukset

Käytämme sivustollamme evästeitä sisältöjen ja mainosten mukauttamiseksi, sivuston käyttötapojen analysoimiseksi sekä siksi, että sivusto toimisi oikein. Antamalla hyväksynnän hyväksyt evästeiden käytön.


Perintö

Perintö

Hoidamme kaikkia perintöoikeuteen liittyviä asioita, kuten perunkirjoituksen ja perinnönjaon sekä laadimme apunasi testamentin.

Perunkirjoitus

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on järjestettävä perunkirjoitus, joka on tilaisuus, jossa käydään läpi muun muassa vainajan perilliset ja testamentinsaajat sekä varat ja velat, jotka merkitään perukirjaan. Perukirja toimii Verohallinnolle annettava veroilmoituksena, jonka perusteella perintöverotus tapahtuu ja se on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perinnönjako

Kun perunkirjoitus on toimitettu, voidaan tehdä perinnönjako. Ennen perinnönjakoa kuolinpesä tulee olla selvitetty. Kuolinpesän selvityksellä tarkoitetaan muun muassa kuolinpesän ja vainajan velkojen maksamista, sekä testamentin määräysten täyttämistä. Kuolinpesän osakkaat huolehtivat pesän selvityksestä pääsääntöisesti yhdessä, mutta mikäli osakkaat ovat erimielisiä pesän selvityksiin liittyvistä asioista, tuomioistuin voi määrätä tehtävään pesänselvittäjän.

Lue tästä lisää pesänselvittäjästä.

Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perilliset määräytyvät lain, eli perintökaaren mukaan, mikäli vainaja ei ole määrännyt testamentilla toisin. Perinnönjaosta laaditaan jakokirja, josta ilmenee kenelle ja millä tavalla perintö jaetaan. Perinnönjakokirja tulee olla osakkaiden ja kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Perilliset voivat sopia perinnönjaosta haluamallaan tavalla. Mikäli sopiminen ei kuitenkaan onnistu, kuolinpesään voidaan hakea käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja toimittamaan perinnönjako.

Lue tästä lisää pesänjakajasta.

Jos vainaja on ollut naimisissa ja puolisoilla on ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen, on ennen perinnönjakoa tehtävä ositus lesken ja kuolinpesän välillä. Jos molemmat puolisot ovat kuolleet ennen kuin ositus on tehty, tulee ositus tehdä puolisoiden kuolinpesien välillä. Jos puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ennen perinnönjakoa tehdään omaisuuden erottelu.

Lue tästä lisää omaisuuden osituksesta ja erottelusta.

Testamentti

Tekemällä testamentin on mahdollista määrätä omaisuuden jakautumisesta kuoleman jälkeen lain määräämästä perimysjärjestyksestä poikkeavalla tavalla. Testamentilla ei kuitenkaan voi täysin syrjäyttää rintaperillisen oikeutta perintöön, sillä rintaperillisellä on aina oikeus saada lakiosansa testamentista huolimatta. Lakiosa on puolet rintaperillisen perintöosasta. Testamentti täytyy tehdä tarkasti laissa säädetyllä tavalla, jotta se on pätevä.

Lahja

Omaisuutta voi myös lahjoittaa jo elinaikanaan, jolloin tarpeeksi pieniä lahjoja on mahdollista antaa verovapaasti ja näin myös säästää perintöveroissa. Tietyn suuruisesta ja tietyin väliajoin annettavasta lahjasta tulee kuitenkin maksettavaksi lahjavero. Irtaimen esineen lahjoituksesta ei ole välttämätöntä tehdä kirjallista lahjakirjaa, mutta mikäli lahjoitetaan rekisteröitävää omaisuutta, kuten kiinteistö, lahjakirja tulee tehdä. Kiinteistöä ei voi lahjoittaa myöskään ilman kaupanvahvistajaa.

Yhteystiedot

Sini Vaittinen

Asianajaja | Oikeustieteen maisteri | Kasvatustieteiden maisteri

+358443623320

sini.vaittinen@advantum.fi

Venla Pääkkönen

Kim Hakala

Lakimies | Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja | Oikeustieteen maisteri

+358407362259

kim.hakala@advantum.fi

Ota yhteyttä:

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Viesti