Evästeasetukset

Käytämme sivustollamme evästeitä sisältöjen ja mainosten mukauttamiseksi, sivuston käyttötapojen analysoimiseksi sekä siksi, että sivusto toimisi oikein. Antamalla hyväksynnän hyväksyt evästeiden käytön.


Ulkomaalaisasiat

Ulkomaalaisasiat

Toimistomme auttaa oleskelulupaan, turvapaikkaan ja kansalaisuuteen liittyvissä asioissa.

Turvapaikka

Suomesta on mahdollista saada turvapaikka, jos sinulla on perustellusti aihetta pelätä joutuvasi kotimaassasi tai pysyvässä asuinmaassasi vainotuksi alkuperäsi, uskontosi, kansallisuutesi, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi etkä voi pelkosi vuoksi turvautua kotimaasi tai pysyvän asuinmaasi viranomaisten suojeluun.

Turvapaikkaa haetaan Suomessa poliisilta tai rajatarkastusviranomaiselta. Turvapaikan saamisen edellytysten täyttyminen selvitetään Maahanmuuttoviraston järjestämässä turvapaikkapuhuttelussa. Mikäli edellytykset täyttyvät, Maahanmuuttovirasto myöntää turvapaikan. Kielteinen turvapaikkapäätös on mahdollista saattaa valituksella hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Oleskelulupa

Pidempiaikainen Suomessa oleskelu vaatii ulkomaalaiselta oleskeluluvan. Oleskelulupa vaaditaan jokaiselta EU-maiden ulkopuolelta tulevalta, jonka tarkoitus on olla Suomessa yli 90 päivää. Oleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastolta. Jos Maahanmuuttovirasto ei myönnä oleskelulupaa, kielteisestä päätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen.

Suomeen voi saada oleskeluluvan esimerkiksi työn, yritystoiminnan, opiskelun, perhesiteen tai turvapaikan perusteella. Perhesiteeseen perustuva oleskelulupa voidaan myöntää Suomen kansalaisen, Suomessa oleskeluluvalla asuvan tai Suomesta kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenelle.

Käännyttäminen ja karkottaminen

Jos oleskelulupaa ei myönnetä, Suomesta on poistuttava. Kielteisen oleskelulupapäätöksen yhteydessä tehdään myös päätös käännyttämisestä. Tällöin annetaan myös mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti. Mikäli maasta poistuminen ei tapahdu vapaaehtoisesti, poliisi tai Rajavartiolaitos panee täytäntöön käännyttämisen, eli maasta poistamisen.

Karkottamispäätös tehdään silloin, kun oleskelulupa on jo saatu, mutta jatko-oleskelulupaa ei enää myönnetä tai rikoksiin syyllistymisen vuoksi. Myös karkottamisen yhteydessä annetaan mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti, mutta mikäli vapaaehtoisen paluun määräaikaa ei noudateta, poliisi tai Rajavartiolaitos panee täytäntöön karkottamisen, mikä tarkoittaa maasta poistamista.

Sekä karkottamis- että käännyttämispäätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja vaatia täytäntöönpanon kieltämistä.

Kansalaisuus

Suomessa pidempään oleskellut voi saada Suomen kansalaisuuden, mikäli hakijan iälle, asumisajalle, nuhteettomuudelle, maksuvelvollisuuden täyttämiselle, toimeentulolle sekä kielitaidolle asetetut edellytykset täyttyvät. Edellytysten täyttyessä kansalaisuuden myöntää Maahanmuuttovirasto. Kielteinen kansalaisuutta koskeva päätös on mahdollista saattaa valituksella hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Yhteystiedot

Sini Vaittinen

Asianajaja | Oikeustieteen maisteri | Kasvatustieteiden maisteri

+358443623320

sini.vaittinen@advantum.fi

Venla Pääkkönen

Kim Hakala

Lakimies | Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja | Oikeustieteen maisteri

+358407362259

kim.hakala@advantum.fi

Ota yhteyttä:

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Viesti